ЗУБОК

 
 

ЗУБОК
«М. І. ЗУБОК ПЕДАГОГІЧНІ РОЗДУМИ (СТАТТІ, ДОПОВІДІ, ТЕЗИ, ЗАПИСКИ) Київ 2011 Зубок М. І. Педагогічні роздуми (статті, доповіді, тези, записки). К.: 2011 289 с. Видання містить матеріали ...»

Тільки за таких умов можне говорити про державницький підхід до вирішення такої важливої проблеми як підготовка кадрів з безпеки бізнесу і формування приватної правоохоронної системи країни.

Враховуючи, що зазначена проблема більш всього стосується сектору реальної економіки, насамперед суб’єктів господарювання промислового комплексу цілком обґрунтовано, що ініціатором заходів по вирішенню даної проблеми могла б стати Спілка промисловців та підприємців України.

 

На початку 90-х років в Україні було зосереджено не тільки біля одного мільйона військовослужбовців Радянської Армії, на її території існувала розвинута військова інфраструктура. Одним із елементів такої інфраструктури були військові вузи, військові кафедри при вищих та середніх – спеціальних закладах, курси удосконалення підготовки офіцерських кадрів, а також мережа військових частин, які готували молодших спеціалістів по багатьох військових спеціальностях. Тільки у військових вузах було задіяна біля 35 тис. офіцерів і цивільних фахівців, які готували майже 50 тис. курсантів та слухачів. З військових вузів і кафедр щороку випускалось більше 5000 молодих офіцерів. Серед професорсько-викладацького складу біля 35% складали вчені – кандидати і доктори наук, доценти та професори. Військові вузи зосереджували в собі потужний науковий потенціал, мали у своєму розпорядженні сучасну матеріально-технічну, лабораторну та наукову базу. У цих вузах діяло біля 30 спеціалізованих вчених рад, наукові лабораторії та науково-виробничі комбінати. Кожен вуз мав свій власний полігон де практично відпрацьовувались навчально-бойові завдання на техніці, з озброєнням, виконувались бойові стрільби та інші тактичні прийоми.

Особливе місце у підготовці кадрів відводилось підготовці фахівців розвідувального профілю. Так, підготовку офіцерів військової розвідки здійснювало Київське вище загальновійськове командне училище ім. М.В.Фрунзе.

Доречі це був єдиний військової вуз у Радянському Союзі, який готував таких фахівців для всіх Збройних Сил СРСР.

Підготовка офіцерів радіотехнічної розвідки здійснювалась на одному із факультетів Київського вищого інженерного радіотехнічного училища а офіцери авіакосмічної розвідки готувались у Київському вищому інженерному авіаційному училищі. Сумське вище артилерійське командне училище готувало фахівців артилерійської розвідки.

Крім того, питання розвідувальної підготовки були одними із важливіших при підготовці офіцерів практично всіх спеціальностей у всіх військових вузах.

Слід також додати, що координацію діяльності військових вузів та кафедр в т.ч. і з питань розвідувальної підготовки здійснював спеціальний підрозділ штабу Київського військового округу. Тобто, підготовка кадрів в окрузі займала одне із провідних місць.

Таким чином радянська спадщина щодо підготовки військових кадрів в т.ч. і розвідувального профілю була не тільки багата, але і досить потужна.

Київське вище загальновійськове училище ім. М.В.Фрунзе здійснювало підготовку офіцерів для підрозділів військової розвідки частин і з’єднань Сухопутних військ тактичної ланки. В училищі на чотирьох курсах навчались більше 1000 курсантів. Їх підготовка велась на 10 кафедрах. Щороку випускалось до 250 молодих офіцерів. Училище мало потужну матеріальнотехнічну базу: 54 спеціалізованих навчальних аудиторії, стаціонарні мініполігони для проведення практичних занять з тактичної та вогневої підготовки, тренажерна база на 100 навчальних місць з тактичної вогневої, технічної та розвідувальної підготовки, три спортивні містечка, бібліотека в якій налічувалось біля 250 000 різного роду видань, сучасний військовий полігон, який включав тактичне та розвідувальне поля, танкодром, стрілецький тир, стрільбище загальним обсягом на 22 напрямки, польовий табір. В училищі працювало біля трьохсот осіб викладацького складу та осіб, що здійснювали забезпечення навчального процесу. Серед них підготовку курсантів забезпечували два доктори та 10 кандидатів наук, офіцери, які мали багаторічний досвід роботи в частинах розвідки, учасники бойових дій в різних воєнних конфліктах.

Враховуючи професійне призначення випускників діяльність училища носила специфічний характер і обмежувалась незначним складом його працівників особливою структурою.

На жаль, недалекоглядна політика першого керівництва системою військової освіти не сприяла збереженню унікальної школи підготовки військових розвідників, училище одним із перших в 1992 році було ліквідовано.

 

Стараннями окремих офіцерів училища та управлення військової освіти Міністерства оборони України (п-к Зубок М.І., п/п-к Зайцев В.І., п-к Сидоров С.Д., п-к Востряков В.С) було збережено профіль підготовки фахівців та деякі елементи педагогічної школи, зокрема частину матеріально-технічної бази, кафедру розвідки та 100 курсантів 2,3 і 4 курсів, яких після ліквідації зазначеного училища було переведено до Київського вищого танкового інженерного училища ім. Маршала Радянського Союзу Якубовського І.І.

(КВТІУ). За короткий термін обладнання тренажерної бази (7 спеціалізованих навчальних аудиторій), технічні засоби розвідки, спеціальне озброєння, техніка, об’єкти методичного забезпечення були передислоковані на нове місце, змонтовані і введені в навчальний процес. Було обладнано 17 спеціалізованих аудиторій та два тренажерних корпуси в яких проходили підготовку курсанти-розвідники. Особливу наполегливість та старання на цьому етапі формування вітчизняної педагогічної школи підготовки військових розвідників проявили п-к Зубок М.І., п/п-к Зайцев В.І., п/п-к Раєвський В.М., п/п-к Новиков Ю.П., п/п-к Горячкин В.В., п/п-к Бадін Б.М., п/п-к Сидоров С.В., к-н Демура Ю.М., п/п-к Шалдаєв М.Ф., пр-к Голошивець А.П., службовці: Старчиенко В.С., Шапошніков Л.А.

Спеціальна підготовка курсантів – розвідників забезпечувалось кафедрою бойового забезпечення основний склад якої було сформовано з викладачів кафедри розвідки Київського вищого загальновійськового училища ім.

М.В. Фрунзе. Кафедру очолював кандидат воєнних наук, доцент п-к Зубок М.І.

Протягом 1992-1993 навчального року підготовка фахівців військової розвідки здійснювалось у складі КВТІУ Враховуючи певну невизначеність з підготовкою кадрів воєнної розвідки і взагалі з перспективами розвідувальної діяльності в період скорочення військ Київського військового округу, керівництво Головного штабу Міністерства оборони України (ГШ МОУ) почало шукати шляхи вирішення даного питання. Якраз цьому питанню було присвячене у грудні 1992 року зібрання керівного складу розвідки ГШ МОУ, військових округів (Київського, Прикарпатського, Одеського), окремих військових частин розвідки та представників військових вузів де здійснювалось підготовка офіцерів-розвідників.

Зібрання було ініційовано начальником управління розвідки ГШ МОУ генерал-майором Легоміновим В.І. У роботі зібрання прийняли участь народні депутати – представники комітету національної безпеки та оборони Верховної Ради України. У ході роботи зібрання були обговорені та прийняті до реалізації основні положення щодо становлення вітчизняної воєнної розвідки в т.ч. і з питань підготовки її кадрів. Сама ця подія здійснила суттєвий вплив на подальшу долю підготовки військових розвідників.

У 1993 році на базі КВТІУ було утворено Київський інститут Сухопутних військ (КІСВ) у складі трьох факультетів: танкового, автомобільного і розвідувального. Останній було сформовано з офіцерів та службовців кафедри бойового забезпечення, а також найбільш підготовлених офіцерів військових частин розвідки Сухопутних військ.

Розвідувальний факультет було створено у складі 5 кафедр: військової розвідки (начальник п/п-к Раєвський В.М.), спеціальної розвідки (начальник

– п-к Кирилов М.Ф.), технічних засобів розвідки (начальник п/п-к Новіков Ю.П. ), вогневої підготовки (начальник – п/п-к Іванов Є.П.), політології (начальник – доцент, п/п-к Вашутін О.І.), чотирьох рот курсантів (по одній роті на кожному курсі) та підрозділу удосконалення підготовки офіцерів військової розвідки. Факультет очолив кандидат воєнних наук, професор, п-к Зубок М.І. Заступниками начальника факультету були призначені: з загальних питань – п/п-к Сукач А.М., з навчальної роботи – кандидат економічних наук, доцент, капітан 1 рангу Міщенко А.Г. (з 1994 р. – п-к Аксенов М.П.), з виховної роботи п/п-к Хало Л.Г.

Основним призначенням факультету була підготовка офіцерів з вищою освітою для підрозділів військової та спеціальної розвідки за професійним спрямуванням: бакалавр, на напрямах підготовки „Політологія” та „Військові науки” за військовою спеціальністю „Бойове застосування підрозділів військової розвідки”.

 

Основу підготовки курсантів-розвідників склали тактична, вогнева, спеціальна, повітряно-десантна, технічна підготовка. Підготовка забезпечувалась у ході аудиторних та практичних занять, занять на тренажерах та польових заняттях, в т.ч. і з використанням військових полігонів в різних регіонах країни.

Значна увага приділялась вивченню іноземної мови, особливо тематиці прикладного характеру, гуманітарним наукам та фізичній підготовці. Вагомий внесок в підготовку курсантів на даному етапі внесли викладачі: п/п-к Шалдаєв М.Ф., м-р Непляха О.Н., п-к Грищук К.П., п/п-к Королько Ю.Я., м-р Смолянюк В.Ф., м-р Ільчук Л.І., п/п-к Сидоров С.Д., п/п-к Скворцов І.А., п/пк Зубков В.М., п/п-к Косов М.В., м-р Васильєв О.М., п/п-к Волков О.Г., службовці Старчиенко В.С., Дьяконова М.Г.

Велику роботу по вихованню та підготовці курсантів проводили начальники курсів м-ри Романов И.В., Мехед П.М., курсові офіцери ст. л-т Блоха А.В., ст. л-т Возненко В.Г., ст. л-т Вилко О.В., л-т Македон В.В., ст. л-т Бзовій М.І. ст.-л-т Лопатін Р.В. Активно та наполегливо працювали старший помічник начальника навчальної частини факультету м-р Горбачов С.В., офіцери лабораторій кафедр к-н Семенов Ю.М., к-н Тесьлицький А.В.. Випускники факультету направлялись для проходження офіцерської служби в підрозділи та частини військової та спеціальної розвідки. Велику наполегливість в навчанні та засвоєнні методики розвідувальної роботи проявили курсанти Гирич О.М., Деркач М.В., Проценко О.В., Аксьонов Р.М., Ющенко С.П. Субота Б.І. та інші.

Особливої вдячності заслуговує діяльність керівництва КВТІУ, а за тим і КІСВ по прийняттю, розташуванню та організації навчального процесу офіцерів та курсантів-розвідників. З великою шаною і повагою згадають учасники тих подій начальника КВТІУ (КІСВ) генерал-майора Шаповалова А.П., який своєю життєвою мудрістю і досвідом, командирським таланом зумів в короткий термін безболісно об’єднати офіцерські та курсантські колективи і спрямувати їх організовану роботу на якісну підготовку молодих офіцерів.

Добрим словом згадують офіцери та курсанти заступника начальника КВТІУ(КІСВ) кандидата технічних наук, професора п-ка Огарка А.П.. Саме його зусиллями було забезпечено організований перехід до навчання курсантів – розвідників в нових умовах, розробку нових навчальних планів та програм для підготовки та удосконалення підготовки офіцерів військової розвідки. При безпосередній допомозі п-к Огарка А.П. розвідувальний факультет в короткий термін зміг пройти своє становлення та розпочав підготовку курсантів у відповідності з новими принципами військової освіти.

Протягом декількох років (з 1993 по 2000 рік) на розвідувальному факультеті (КІСВ) було здійснено підготовку біля 700 офіцерів військової та спеціальної розвідки, а також пройшли удосконалення підготовки біля 100 офіцерів розвідувальних підрозділів.

Випускники факультету проходили і проходять службу практично у всіх регіонах України, а також за її межами у складі військ ООН.

У 1998 році на базі Київського інституту Сухопутних військ було створено Військовий інститут керівного інженерного складу Національної академії оборони України до складу якого увійшов розвідувальний факультет, але уже з новою назвою: факультет підготовки спеціалістів військової розвідки тактичного рівня.

Підготовку офіцерів розвідників було передбачено здійснювати за спеціальністю „Бойове застосування та управління діями підрозділів Сухопутних військ” та спеціалізацією „Бойове застосування та управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення” і кваліфікацією – бакалавр військового управління, офіцер військового управління тактичного рівня.

Структура факультету також зазнала суттєвих змін, до його складу увійшли: управляння факультету, навчальна частина, кафедра розвідки (начальник – п-к Раєвський В.М., заступник – п-к Козар О.Ф.), кафедра політології (начальник кандидат політичних наук, п-к Ільчук Л.І.) та курсантські підрозділи. Очолив факультет п-к Сукач А.М., заступником начальника факультету з виховної роботи став м-р Перафацький І.В., а заступником з навчальної роботи – п-к Аксьонов М.П., а затим п/п-к Перепелиця В.П.

Підготовку курсантів вели досвідчені фахівці п-к Косов М.В., п-к Єзерський М.Р., кандидат технічних наук п-к Романов І.В., п-к Мехед П.М., викладачі Шалдаєв М.Ф., Волков О.Г., Кирилов М.Ф., Демченко М.Г., Позднишев Е.В., Білоус В.С., Баремба Л.В., Порохнявий Ю.Б. та інші.

Курсантськими підрозділами керували м-р Зуй О.А., м-р Бабенко І.П., ст. л-т Строкань Т.В.

У 2002 році Військовий інститут керівного інженерного складу, а з ним і факультет підготовки спеціалістів військової розвідки тактичного рівня було розформовано, підготовку офіцерів військової та спеціальної розвідки передано до Одеського інституту Сухопутних військ. Туди ж було перевезено і основне обладнання матеріально-технічної бази. Але до Одеси не вирушив жоден із офіцерів-викладачів чи командирів підрозділів. Частина із них звільнилась з лав Збройних Сил, а частина знайшла собі інші місця служби.

Тобто можне говорите, що багаторічна педагогічна школа підготовки фахівців військової розвідки припинила своє існування.

На жаль доля підготовки офіцерів військової та спеціальної розвідки була не зовсім привабливою і в Одеському інституті Сухопутних військ. У 2006 році інститут було розформовано, а підготовку вказаних фахівців мав продовжити Львівський Військовий інститут Національного університету „Львівська політехніка”.

Згадуючи період становлення системи підготовки військової освіти і зокрема роботу з організації підготовки фахівців – розвідників не можна не звернути увагу на той підйом та ентузіазм з яким виконували завдання командири та викладачі розвідувального факультету, які мрії і надії складали у своїй уяві. Тільки з такими людьми: досвідченими, впевними в собі, організованими і по армійські дисциплінованими можна було починати розбудову української військової освіти і вони це довели своєю наполегливою і невтомною працею, створивши унікальний та ефективно діючий вузівський підрозділ і започаткувавши нову педагогічну школу підготовки кадрів військової та спеціальної розвідки. Честь і шана та низький уклін таким людям.Создан 14 фев 2017 
«Автошкола Константа ГС» на Яндекс.Картах
Пользовательского поиска
AVTOINDEX.COM Автомагазин Автогарант
Просмотреть Автошкола Константа-ГС на карте большего размера

автоматический обменный пункт производит обмен Webmoney и E-Gold


Пожалуйста выберите электронные деньги для обмена:

Отдаете:
Получаете:

www.superchange.ru

Всеукраїнський сайт безкоштовної реклами белый каталог сайтов Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев
ERA.COM.UA
интернет портал
Размещено на Start.Crimea.UA Украинский портАл МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов AVTOINDEX.COM Автомобили - каталог сайтов фирм и компаний, Киев - Каталог компаний, фирм и веб-сайтов Украины, Киев. Добавить сайт в каталог Автошколы, Автомобили, Киев. Каталог сайтов femina.com.ua Украинский портАл Автошкола Спойлер Сайты недвижимости. Каталог недвижимости Бест Риэлти. Добавить сайт, ссылку, ресурс, URL. Обмен ссылками Аренда квартиры в Киеве Агентство недвижимости в Киеве Kiev apartments for rent Снять квартиру в Киеве. Сдам квартиру в Киеве. Долгосрочная аренда квартир Киев. Договор аренды, типовой образец. Квартиры в Киеве посуточно Гостиницы Киева белый каталог сайтов - рейтинг Каталог лучших сайтов, добавить свой сайт. только интересные сайты! > Украинский каталог сайтов Каталог сайтов OpenLinks.RU Украина онлайнСамый большой каталог сайтовАвтошкола Спойлер в Киеве ДДО Украины Каталог сайтов на http://www.globalmarket.com.ua/
Каталог сайтов GOOGLEРабота и бизнес в Интернете с компанией ФИНАНСОВАЯ ЛИНИЯAutoMotoTruck - легковые авто, грузовые, специальные средства передвижения, а также авиа, водная и железнодорожная техника AVTOINDEX.COMКаталог компаний и предприятий УкраиныКаталог компаний Украины КОНСТАНТА-ГС, АВТОШКОЛА, ООО